PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 -2020

Naziv aktivnosti: Ukrep kmetijsko okoljska podnebna plačila (ukrep KOPOP) 

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji:    Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

Podukrep M6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

PODUKREP 6.1, 3. javni razpis, Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017

 

Cilj vključitve v ukrep je prispevati k izboljšanju starostne strukture nosilcev na kmetijskih gospodarstvih ter k izboljšanju upravljanja kmetijskih gospodarstev in na ta način prispevati k izboljšanju konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in s tem k hitrejšemu strukturnemu prilagajanju tega sektorja, hkrati pa tudi k ustanavljanju novih delovnih mest in s tem k povečanju zaposlenosti v kmetijskem sektorju. V okviru naložbe sem na kmetiji povečal proizvodne kapacitete, nabavil IKT opremo, kmetijsko mehanizacijo in drugo opremo.

  

Podukrep M4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

M04.2 - 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

 

 

Naziv naložbe: NALOŽBA V UREDITEV VINSKE KLETI Z OPREMO

 

Za naložbo v novo vinsko klet smo se odločili, ker želimo na kmetiji povečati proizvodne kapacitete. Srednjeročni cilj kmetije je povečanje obsega proizvodnje vina, za kar potrebujemo novo in sodobno vinsko klet. Nova vinska klet s sodobno opremo nam bo omogočila tudi proizvodnjo penečih vin, kar bo novost v ponudbi naše kmetije. Z novo sodobno vinsko kletjo bomo lahko proizvedli več vina, ki bo hkrati tudi bolj kakovostno. Obenem bo naložba vključevala tudi ureditev degustacijskega prostora, kar pomeni velik napredek pri predstavitvah in trženju naših vin. Z naložbo bomo zadovoljili potrebe po sodobnim in zmogljivem predelovalnem objektu in izboljšali tako proizvodne, kot tudi poslovne rezultate kmetije.

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/

 

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com